KAPAT

Algoritma Yönetimi

Algoritmanın anlamı, belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol anlamına gelmektedir. Bir işi yapabilmek için başlangıcı ve sonu belirli, komutlar kümesidir.

Bir problemin çözümü için yapılacak komutların adım adım belirlenmesidir.

Örneğin en basit anlatımla şu kelime dizisi bir algoritmadır;

  1. Odaya gir.
  2. Lamba çalışıyor mu kontrol et.
  3. Lamba çalışmıyor ise lambanın fişinin takılı olup olmadığını kontrol et.
  4. Eğer lambanın fişi takılı değil ise fişi tak.
  5. Eğer lambanın fişi takılı ise ampul patlakmı kontrol et.
  6. Eğer lambanın ampulü patlak ise, ampulü değiştir.

Bilgisayar programları da yukarıda örneği gösterilen komutlar kümesi ile çalışır. Örneğin e-ticaret altyapısında hangi komutlar yer almalıdır, hangi modüller kullanılmalıdır, bunların bilinmesi önemlidir. Bir muhasebe programı ile kurumsal bir web sitesinin kullanacağı modüller aynı değildir. Bu bakımdan yapılacak projede nelerin olması gerektiği ve nasıl yapılacağı algoritma yönetimi alanına girer.